Chương trình học

“Trường mầm non Smile Happy”
 
Trong mỗi đứa trẻ đều ẩn chứa những tiềm năng khác biệt và trường học là nơi khơi gợi, khuyến khích để mỗi đứa trẻ lớn lên có thể phát huy tố chất riêng của bản thân bằng những phương pháp giáo dục phù hợp với khả năng mỗi cá nhân.